Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

БАЗА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

УГ "NEXUS-Врање"

Град Врање

Врста организовања ОЦД

Одбор за људска права Врање

Град Врање

Врста организовања ОЦД

Мрежа за политике према дрогама у југоисточној Европи - ДПНСЕЕ

Град Београд

Врста организовања Мрежа ОЦД-а

Центар за креирање политика и стратегија

Град Београд

Врста организовања ОЦД

БИО ИДЕА за одрживи развој

Град Београд

Врста организовања Мрежа ОЦД-а

Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом

Град Београд

Врста организовања Мрежа ОЦД-а

УГ "КРТИЧНА МАСА"

Град Кула

Врста организовања ОЦД

Центар за развој заједнице ЛИНК

Град Сомбор

Врста организовања ОЦД

Институт за развој и иновације

Град Београд

Врста организовања ОЦД

Институт за регионални развој

Град Нови Сад

Врста организовања ОЦД

УРДПУ Бродић Паркић

Град Рума

Врста организовања ОЦД