Психолошки центар за ментално здравље у заједници "MentalHub"

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

"MentalHub" је невладина организација коју је основало пет психолошкиња. Кључни циљ удружења је обезбеђивање подршке младим особама које су имале искуство хоспитализације на психијатрији или имају неке друге потешкоће из домена психолошких проблема, као и директан саветодавни и психотерапијски рад са тим младим људима и њиховим породицама. Такође, циљеви удружења се односе и на деинституционализацију, јавно заговарање и спровођење истраживања, чије би се активности пропратиле организовањем трибина и догађаја, гостовања у медијима и кампањама.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Стевана Мусића 5/10, Нови Сад
 • МЕЈЛ: office@mentalhub.org
 • ТЕЛЕФОН: 0644513338
 • САЈТ: https://www.mentalhub.org/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Људска права
  • Права детета
 • ГРАД: Нови Сад
 • ОКРУГ: Јужнобачки
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2020
 • ДИРЕКТОР/КА: Војана Обрадовић