УГ "КРТИЧНА МАСА"

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

УГ Критична маса је организација која се бави проблемом функционисања локалне самоуправе, људских и мањинских права, радних и социјалних права као и права маргинализованих група (ЛГБТ, Рома, женских права).

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Марка Перичина Камењара 10
 • МЕЈЛ: kriticnamasagf@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: 0637143008
 • САЈТ: https://www.facebook.com/kriticna.masa.ok?mibextid=LQQJ4d

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Урбани развој
  • Животна средина и климатске промене
  • Медијска права и слободе
  • Људска права
  • Права детета
  • Правосуђе и основна права
  • Правда, слобода и безбедност
  • Радна права
 • ГРАД: Кула
 • ОКРУГ: Западно бачки
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2019
 • ДИРЕКТОР/КА: Николина Дринић