Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Центар за савремену едукацију и комуникацију

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Област остваривања циљева организације су едукација и промоција из области информатике и технике, екологије и очувања животне средине. Полазећи од става да напредак технолошких решења у областима екологије, техничко- технолошког и информатичког поља пружају вишеструке користи (обезбеђујући знатне уштеде у привреди, имају важну улогу у економском благостању, глобалном очувању животне средине, едукацији), Центар за савремену едукацију и комуникацију поља деловања усмерава управо на едукацију, заштиту животне средине, технологију, унапређење локалне заједнице и друштвено ангажовање младих.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Браће Дирак 31
 • МЕЈЛ: office@cenmec.com
 • ТЕЛЕФОН: 0600101002
 • САЈТ: https://www.cenmec.com/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Животна средина и климатске промене
  • Економски развој
  • Медијска права и слободе
  • Људска права
  • Пољопривреда и рурални развој
  • Енергетика
  • Правда, слобода и безбедност
 • ГРАД: Јагодина
 • ОКРУГ: Поморавски
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2020
 • ДИРЕКТОР/КА: Данило Стругаревић