Центар за зелене политике

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Центар за зелене политике је организација која у фокус свог рада ставља образовање, информисање, развој и промоцију зелених и левих политика, као и подршку другим прогресивним актерима.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Богдана Жерајића 21
 • МЕЈЛ: office@czp.org.rs
 • ТЕЛЕФОН: 0600228251
 • САЈТ: https://czp.org.rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Урбани развој
  • Животна средина и климатске промене
  • Транспортна политика
  • Урбана мобилност
  • Енергетика
  • Социјална политика и запошљавање
  • Радна права
  • Економски развој
 • ГРАД: Београд
 • ОКРУГ: Град Београд
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2018
 • ДИРЕКТОР/КА: Предраг Момчиловић