Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Mлавска војска

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Млавска Војска је неформална група грађана који су се спонтано мобилисали 2018. године да се супротставе штетним пројектима који угрожавају природу у сливу реке Млаве. Млавска војска сарађује са актерима у земљи и иностранству који се баве проблемима у очувању природних ресураса и заштити истих од непланске експлоатације.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Петровац на Млави, Драгета Живковића 6
 • МЕЈЛ: mlavskavojska@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: 0631212012
 • САЈТ: https://www.facebook.com/nedamomlavu

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: Неформална група
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Животна средина и климатске промене
  • Пољопривреда и рурални развој
  • Правда, слобода и безбедност
  • Људска права
 • ГРАД: Петровац на Млави
 • ОКРУГ: Браничевски
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2018
 • ДИРЕКТОР/КА: /