Развојно културно едукативни центар НатАна

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

„Развојно културно едукативни центар НатАна“ је организација која има за циљ да побољша друштвени и социјални положај свих грађана, а нарочито деце и младих. Делатност удружења усмерена је на: јачање грађанског активизма и пружање подршке у подизању свести капацитета друштвено- социјалне заједнице, на локалу, региону и држави;јачање владавине права кроз поштовање и признавање највиших вредности појединца од стране друштва као и ширење идеје о поштовању, заштити и унапређивању људских права. Наше активности су засноване углавном на организовање радионица, едукација, дебата, саветовања, као и предавања у којима учествују еминентни стручњаци из свих области које покривају релевантне теме којима се удружење бави.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Проминска 28
 • МЕЈЛ: razvojno.kul.edu.centar.natana@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: 062209389
 • САЈТ: http://natana.org.rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Животна средина и климатске промене
  • Људска права
  • Права детета
  • Правда, слобода и безбедност
  • Социјална политика и запошљавање
  • Радна права
 • ГРАД: Београд
 • ОКРУГ: Град Београд
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2023
 • ДИРЕКТОР/КА: Наталија Буквић