Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Удружење родитеља и наставника "Партнерски за образовање" Лесковац - УРНЛ

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

УРНЛ је осмишљена да јача везу између деце, родитеља и наставника у процесу укључивања, одлчивања и сарадње у демократском друштву.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: 5 Двадесет шеста бр.5
 • МЕЈЛ: partnerski.leskovac@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: 38116631451
 • САЈТ: http://partnerskileskovac.weebly.com/kontakt.html

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Људска права
  • Права детета
  • Урбана мобилност
  • Социјална политика и запошљавање
  • Радна права
  • Едукација, социјална подршка
 • ГРАД: Лесковац
 • ОКРУГ: Јабланички
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2017
 • ДИРЕКТОР/КА: Зоран Илић