Удружење за заштиту права потрошача "Просперитет" Нови Сад

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Удружење је основано слободном вољом својих чланова као добровољна и невладина, недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких лица, у циљу заштите њихових појединачних и колективних права као потрошача (у даљем тексту:потрошачи) и заштите животне средине. Област остваривања циљева и циљеви Удружења су: Заштита и унапређење права потрошача, њихова едукација, заштита и заступање њихових интереса посебно у областима: Енергетике, (гас, топлотна и електрична енергија и сл.); јавних и јавно комуналних и привредних субјеката услужних делатности, унапређење заштите животне средине и унапређење система образовања.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Каменичка 8 а
 • МЕЈЛ: prosperitet.ns@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: +38163340763
 • САЈТ: https://prosperitet.rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Животна средина и климатске промене
  • Права потрошача
 • ГРАД: Нови Сад
 • ОКРУГ: Јужнобачки
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2003
 • ДИРЕКТОР/КА: Радомир Ћириловић