Удружење грађана “РИМЕ” Зајечар

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

РИМЕ реализује програме којим се унапређење квалитет живота особа са инвалидитетом, посебно жена и младих са интелектуалним тешкоћама, јачањем њихових радних капацитета и социјалних вештина и стварањем прилика за пуно и ефективно учешће и укљученост у све области друштвеног живота.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Генерала Гамбете 82 19 000 Зајечар
 • МЕЈЛ: rime.zajecar@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: 063 484 939
 • САЈТ: https://euresurscentar.bos.rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Људска права
  • Социјална политика и запошљавање
 • ГРАД: Зајечар
 • ОКРУГ: Зајечарски
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2007
 • ДИРЕКТОР/КА: Сузана Илић