Институт за позитивну психологију

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Институт за позитивну психологију (ИПП) је невладино удружење чији је делокруг рада промоција позитивне психологије и њено укључивање у све аспекте личног раста и развоја. ИПП се бави применом принципа позитивне психологије у формалним образовним системима, ангажован је на неколико пројеката који се баве стручним усавршавањем за едукаторе који раде у формалном и неформалном образовном систему. Такође пружа стручну подршку како ученицима тако и наставницима који се суочавају са различитим изазовима у процесу остваривања образовних и личних циљева. ИПП има своје програме за подизање свести о значају менталног здравља, мотивације у личном расту и препознавању индивидуалних снага и врлина. ИПП, званично је регистрован почетком 2021. године у Новом Саду, иако је годинама раније деловао у области заштите менталног здравља као неформална група стручњака. ИПП тежи следећим циљевима: - подизање свести појединаца о могућностима личног благостања, о начину личног раста и развоја, о сопственим потребама, унапређењу психофизичког здравља појединца и његове породице, - заштита менталног здравља појединца и заједнице, - рад против свих облика дискриминације, - образовање младих, омладине и одраслих, - промоција равноправности свих људи, - образовање о људским правима, - истраживање.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Милоша Бајића 5, Нови Сад
 • МЕЈЛ: institutpopsi@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: +381691441718
 • САЈТ: http://www.institutpp.com

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Људска права
  • Права детета
  • формално и неформално образовање, ментално здравље
 • ГРАД: Нови Сад
 • ОКРУГ: Аутономна Покрајина Војводина
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2021
 • ДИРЕКТОР/КА: Горана Ракић Бајић