Тимочки клуб

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Тимочки клуб је невладино, неполитичко удружење грађана регистровано 1998 год са седиштем у Књажевцу. Циљеви рада удружења базирани су на унапређењу, еколошки безбедног социјалног и економског развоја Тимочке крајине. Визија која нас покреће је Република Србија као институционално и економски развијена држава компатибилна са стандардима ЕУ, богата образованим људима, са очуваном животном средином, историјским и културним наслеђем , држава у којој постоји партнерство јавног, приватног и не владиног сектора у којој ће Удружење грађана „Тимочки клуб“ бити једана од водећих организација цивилног друштва. Наша мисија је афирмација Тимочке Крајине, помоћ њеном даљем развоју, заштити људских права и животне околине на овим просторима, као и подизање свеукупног квалитета живота и напредак Региона у целини. До сада је кроз три стратешка програма реализовано више од 110 различитих пројеката са више од 62.000 корисника из 12 земаља. Тимочки клуб је био веома активан на пољу јачања демократских институција и трансформацији политичких процеса у Србији. Сада смо лидери у промоцији Локалног партнерства јавном, приватном и цивилном сектору у Тимочком региону и Србији.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Трг ослобођења 1
 • МЕЈЛ: snezana.pavkovic@timok.org
 • ТЕЛЕФОН: 019 730002
 • САЈТ: https://www.timok.org/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Животна средина и климатске промене
  • Економски развој
  • Људска права
  • Социјална политика и запошљавање
  • Радна права
 • ГРАД: Књажевац
 • ОКРУГ: Зајечарски
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1997
 • ДИРЕКТОР/КА: Снежана Павковић