Удружење тужилаца Србије (УТС)

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Удружење тужилаца Србије (УТС) је професионална, невладина организација, која за циљ има афирмацију и заштиту положаја и угледа носилаца јавнотужилачке функције и постизање правне сигурности, самосталности и независности јавног тужилаштва као и побољшање правног оквира и подршке у процесу европских интеграција. Реализација ових циљева захтева велико искуство у организовању догађаја (обука, састанци фокус група, округли столови, комуникација са медијима), као и у припреми предлога / радних текстова за измену прописа, дефинисању ставова, залагању за спровођење предлога УТС, као и осталих активности везаних за промоцију права и реформу правосуђа. УТС ради на промоцији владавине права, реформе правосуђа и промоције независности тужилаштва у Србији кроз струковно удруживање, сарадњу са експертима у области правосуђа, сарадњу са националним и међународним партнерима, и организацију програма везаним за оснаживање цивилног сектора и правосудних институција у Србији. Удружење је основано 2001.године и данас чланство УТС-а чини 500 јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Ресавска 16a
 • МЕЈЛ: udruzenjetuzilacasrbije@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: +381 11 30 31 909
 • САЈТ: https://uts.org.rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Правосуђе и основна права
 • ГРАД: Београд
 • ОКРУГ: Град Београд
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2001
 • ДИРЕКТОР/КА: Лидија Комлен Николић