Општински одбор Покрета горана Сомбор

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

ОО Покрет горана Сомбор је удружење основано 1981.год. са циљем да кроз рад са децом и младима ради на очувању природних ресурса са фокусом на шумски екосистем и биодиверзитет. Удружење управља градским грађевинским земљиштем површине од око 8 ха које припрема за пошумљавање. Дугогодишњим заговарањем и упорношћу удружење је добило сагласност градске управе Сомбора да пошуми 3.5ха чиме би град добио нову шуму. Шума треба да има обележје арборетума и да служи за едукацију и у сврху очувања генофонда домаћих садница. Остали део површине, некадашњи Горански расадник, удружење ће прилагодити за боравак деце и младих подизањем летње учионице јер се већина активности удружења спроводи кроз сарадњу са школама. Удружење активно учествује у пошумљавању на територији града Сомбора и негује садни материјал за подизање ветрозаштитних појасева.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Апатински пут бб
 • МЕЈЛ: pokretgoranaso@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: +381603554855
 • САЈТ: https://pokretgoranasombor.org.rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Урбани развој
  • Животна средина и климатске промене
  • Људска права
  • Права детета
  • Пољопривреда и рурални развој
  • Енергетика
 • ГРАД: Сомбор
 • ОКРУГ: Западнобачки
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1981
 • ДИРЕКТОР/КА: Љиља Давидов