Удужење "Буди активан 16"

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Буди активан 16. је 2016. године основао Хедон Есати, учесник Програма стажирања. Циљ је био да се млади припадници албанске, бошњачке и ромске националне мањине упознају радом јавне управе и да се унапреде њихови капацитети за активизам на нивоу локалне самоуправе. Седиште организације Буди активан 16 је у општини Прешево. На локалном нивоу Буди активан 16 спроводи активности у виду организације догађаја, конференције и радионице у школама, библиотекама и јавним просторима у циљу упознавања грађана са могућом сарадњом и мултикултуралношћу, као и промовисања у локалној заједници концепта интекултуралности и поштовања принципа људских и мањинских права.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: 15 Новембра
 • МЕЈЛ: budiaktivan16@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: 0621678830
 • САЈТ: https://www.facebook.com/BudiAktivan16

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Урбани развој
  • Људска права
  • Урбана мобилност
  • Правда, слобода и безбедност
 • ГРАД: Прешево
 • ОКРУГ: Пчињски
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2016
 • ДИРЕКТОР/КА: Хедон Есати