Одбор за људска права Ваљево

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Одбор за људска права Ваљево је основан у новембру 1999.године. Циљеви: Промоција, едукација и заштита људских права и слобода кроз развој цивилног друштва, поштовање демократских начела, промоција и афирмација процеса интеграције Републике Србије у Европску унију и регионалне европске токове. У процесу остварења циљева, фоцус организације је на промовисању, заштити и остварењу људских права са посебним акцентом на људска права особа у сукобу са законом, лица у установама за извршење кривичних санкција, промоција и унапређење система алтернативног (ванзаводског) извршења кривичних санкција, унапређење права особа са инвалидитетом, као и борба против дискриминације. Један од аспекта деловања организације су активности које доприносе већој партиципацији грађана у креирању и спровођењу локалних политика. ОдборВА је дугогодишњи активни члан Националног превентивног механизма за превенцију тортуре, који је део независне институције Заштитника грађана. ОдборВА је од 2004.г. члан Мреже одбора за људска права у Србији – КРИС као и Мреже организација за постпеналну подршку Србије – МОППС од 2019.г.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Карађорђева 117, Ваљево
 • МЕЈЛ: odborva@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: 014/233-390 ; 069/3347-727
 • САЈТ: https://odbor.rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Људска права
 • ГРАД: Ваљево
 • ОКРУГ: Колубарски
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2000
 • ДИРЕКТОР/КА: Александар Перовић