Балканска истраживачка мрежа

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

БИРН Србија се бави мониторингом и анализом друштвених и политичких процеса, посебно улогом медија у њима. Већ годинама уназад успешно реализујемо две програмске компоненте: развој медија и унапређење рада јавне управе. У сарадњи са невладиним сектором, експертима, јавном администрацијом и медијима утичемо на унапређење медијских политика, транспарентност јавних финансија и приступ информацијама од јавног значаја, увођење добрих пракси у јавну управу и одговорност политичких актера за спровођење реформи. БИРН Србија је чланица регионалне Балканске истраживачке мреже, која је присутна у десет земаља региона са циљем да афирмише регионалну сарадњу и информише јавност о важним друштвеним, политичким, економским и културним кретањима у региону.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Косовска 17
 • МЕЈЛ: office.serbia@birn.eu.com
 • ТЕЛЕФОН: 011/4030316
 • САЈТ: https://birnsrbija.rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Медијска права и слободе
  • Људска права
 • ГРАД: Београд
 • ОКРУГ: Град Београд
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2004
 • ДИРЕКТОР/КА: Драгана Жарковић Обрадовић