Сомборски едукативни центар

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Сомборски едукативни центар је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области побољшања положаја деце, младих и маргинализованих група. Ми верујемо у грађанство у коме деца, млади и маргинализоване групе уживају сва права која су им гарантована на локалном, националном и међународном нивоу, а мотивисани су да активно раде на променама у својој локалној заједници и шире. Наша мисија је подршка и оснаживање деце, младих и маргинализованих група методама неформалног образовања и сензибилисањем локалне заједнице за унапређивање њиховог положаја путем друштвено одговорног активизма.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Стапарски пут 16
 • МЕЈЛ: soeducentar@yahoo.com
 • ТЕЛЕФОН: 0643304582
 • САЈТ: https://sec.org.rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Животна средина и климатске промене
  • Људска права
  • Права детета
  • Правда, слобода и безбедност
  • Социјална политика и запошљавање
 • ГРАД: Сомбор
 • ОКРУГ: Западнобачки
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2009
 • ДИРЕКТОР/КА: Срђан Влашкалић