Женски центар Ужице

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Женски центар Ужице је удружење које од 1998 године пружа подршку женама у својој заједници. Едукујемо, повезујемо, пружамо психо-социјалну подршку и економски оснажујемо жене из рањивих група (жене са инвалидитетом, жене жртве насиља, самохране мајке и жене које нису конкурентне на тржишту рада). Као вид економског оснаживања, у саставу удружења покренуле смо социјално предузуће Ретеџ (2010. године) за прикупљање и апциклажу половног текстила. Своје циљеве остварујемо кроз два програма: 1)Програм за борбу против родно заснованог насиља; 2) Програм за економско оснаживање жена из рањивих група

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Хероја Луна 2 , 31102 Ужице
 • МЕЈЛ: womencenue@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: 031/512005
 • САЈТ: https://zenskicentaruzice

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Људска права
  • оснаживанје жена и родна равноправност
 • ГРАД: Ужице
 • ОКРУГ: Златиборски
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1998
 • ДИРЕКТОР/КА: Mарина Туцовић