ПИН (Мрежа психосоцијалних иновација)

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

ПИН (Мрежа психосоцијалних иновација) је непрофитна, нестраначка и невладина организација која се бави остваривањем различитих циљева у домену психолошке науке и праксе. Кроз своју мисију, ПИН настоји да успостави и промовише мултисекторски, емпиријски засновани, свеобухватни и ефикасни модел психосоцијалне подршке и заштите менталног здравља који укључује кориснике услуга, пружаоце услуга, локалне заједнице и доносиоце одлука у креирање системских и одрживих програма за заштиту и унапређење менталног здравља. Циљеви организације се остварују кроз неколико области рада, и то: 1) Истраживачки и научни, 2) Пружање услуга менталног здравља и психосоцијалне подршке, 3) Јавно заговарање, 4) Едукација и јачање капацитета.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Господар Јевремова 48/4, Београд
 • МЕЈЛ: office@pin.org.rs
 • ТЕЛЕФОН: 0628880927
 • САЈТ: https://psychosocialinnovation.net/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Људска права
  • Социјална и здравствена заштита, заштита менталног здравља
 • ГРАД: Београд
 • ОКРУГ: Град Београд
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2015
 • ДИРЕКТОР/КА: Маша Вукчевић Марковић, Ирена Стојадиновић (заменица директорке)