Центар локалне демократије ЛДА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Центар локалне демократије ЛДА кроз своје активности жели да допринесе развоју демократије у локалној заједници. Овај циљ остварујемо кроз програме и активности изградње капацитета за наше циљне групе засноване на принципима активног грађанства и кроз развијање конкретних механизама учешћа грађана у развоју њихове локалне заједнице. Наше главне циљне групе су: локалне власти, организације цивилног друштва и грађани, са посебним фокусом на младе.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Књажевац, Трг ослобођења 1
 • МЕЈЛ: ldacss@aldaintranet.org
 • ТЕЛЕФОН: 019730083, 062233263
 • САЈТ: https://www.lda-knjazevac.org/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Људска права
 • ГРАД: Књажевац
 • ОКРУГ: Тимочки
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2003
 • ДИРЕКТОР/КА: Ана Јовановић