Мрежа организација за децу Србије (МОДС)

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Мрежа организација за децу Србије – МОДС представља савез удружења који чини преко 100 организација чланица које се баве заштитом и промоцијом права детета у Србији.Мисија МОДС-а је остваривање права, унапређење положаја и побољшање квалитета живота деце у Србији.МОДС се залаже за инклузивно друштво у коме сва деца одрастају безбрижно и срећно, заштићена од злостављања, занемаривања, дискриминације и насиља, и под једнаким условима остварују приступ квалитетном формалном и неформалном образовању, здравственој заштити, социјалним услугама и здравој животној средини.

КОНТАКТ:

  • АДРЕСА: Обреновићева 59/IV/44
  • МЕЈЛ: office@zadecu.org
  • ТЕЛЕФОН: +381 18 244 894
  • САЈТ: https://zadecu.org/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

  • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: Мрежа ОЦД-a
  • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • ГРАД: Ниш
  • ОКРУГ: Нишавски
  • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2010
  • ДИРЕКТОР/КА: Саша Стефановић