Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Удружење "На пола пута"

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Удружење „На пола пута“ основано је са циљем да се за особе са интелектуалним тешкоћама и њихове породице обезбеде услови у заједници за што квалитетнији живот. Пионир је, и лиценцирани пружалац услуге Становање уз подршку уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама већ 16 година, у три стамбене заједнице. Лиценцирани је пружалац услуге помоћ у кући за особе са интелектуалним тешкоћама већ 8 година у општини Житиште и Граду Панчеву. Радни центар од 2014 пружа подршку у осамостаљивању младих са инт.тешкоћама кроз радно ангажовање и припрему за отворено тржиште рада. У свакодневном раду тим стручњака (дефектолога, логопеда, педагога, социјалних радника) уз најсавременија знања из области социјалне заштите пружа потребну подршку деци, младима и одраслима са интелектуалним тешкоћама. Нова знања и подршку другим сродним организацијама, удружењима пружамо кроз акредитоване програме и тренинге из домена социјалне заштитеи бриге о особама са интелектуланим тешкоћама.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Вука Караџића 2б
 • МЕЈЛ: contact@napolaputa.org
 • ТЕЛЕФОН: 0600203737
 • САЈТ: http://www.napolaputa.org/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Социјална заштита лица са инвалидитетом
 • ГРАД: Панчево
 • ОКРУГ: Јужнобанатски
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2006
 • ДИРЕКТОР/КА: Марина Куриљ