Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-S

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Рад MDRI-S се заснива на снажном партнерском односу и учешћу особа са интелектуалним и менталним инвалидитетом и члановима/цама њихових породица. Активно укључивање особа са менталним инвалидитетом у све консултативне процесе је једина гаранција за ефикасну заштиту њихових права и постизање трајних и одрживих промена у друштву. Особама са интелектуалним и менталним инвалидитетом је потребна подршка за заступање сопствених права и интереса, и ту подршку могу да им пружају организације цивилног друштва кроз оснаживање за самозаступање и заједничко заговарање. Ради постизања заједничких циљева, међусобне изградње капацитета и снажнијег ефекта у заговарању, МДРИ-С наступа у партнерству са организацијама које поштују принцип једнакости и недељивости људских права. МДРИ-С се удружује и сарађује са домаћим, страним и међународним организацијама које се залажу за људска права и друштвену инклузију свих људи, а посебно припадника и припадница угрожених и маргинализованих група.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Београдска 18
 • МЕЈЛ: mdri.serbia@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: +381 11 243 84 66
 • САЈТ: https://www.mdri-s.org/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Људска права
 • ГРАД: Београд
 • ОКРУГ: Град Београд
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2008
 • ДИРЕКТОР/КА: Снежана Лазаревић