Окулар

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

"Окулар" је невладина, непрофитна организација, која тежи јачању друштвеног активизма деце и младих и унапређењу квалитета живота у локалној заједници и шире, кроз бављење истраживањима и имплементацију пројеката и других активности које за основ имају следеће области: едукацију, образовање, људска права, образовну и социјалну инкузију, друштвени активизам и волонтеризам.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Карађорђева 215
 • МЕЈЛ: okularcicevac@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: +381605656291
 • САЈТ: https://www.okular.rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Људска права
  • Урбана мобилност
  • Правда, слобода и безбедност
  • Социјална политика и запошљавање
 • ГРАД: Ћићевац
 • ОКРУГ: Расински
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2015
 • ДИРЕКТОР/КА: Александра Милутиновић