Клуб за оснаживање младих 018 (КОМ 018)

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

“Клуб за оснаживање младих 018” (КОМ18) основан је 2007. и регистрован 2008. као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана чији је основни циљ оснаживање капацитета младих и промоција интеркултуралности, демократичности, људских права (пре свега права младих и деце и женска права), неформалног образовања, мобилности, ЕУ интеграција, културе, са посебним фокусом на уличну културу, инклузије младих из мањинских и маргинализованих група, здравих стилова живота економског оснаживања младих и заштита животне средине, као и волонтеризма и активне партиципације младих у свим сферама друштва. Мисија Клуба је да кроз развој и реализацију развноврсних програма оснажи младе људе да активно учествују у животу заједнице и да решава њихове проблеме и потребе, и да тај начин допринесе изградњи квалитетнијег живота младих и локалне заједнице. Визија Клуба – организација снажних ресурса као стабилан члан друштва и друштво у ком сви млади људи развијају властите потенцијале и активно учествују у животу локалне заједнице и душтва у целини.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Ђуре Стругара 1, 18000 Ниш
 • МЕЈЛ: kom018projects@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: +38163552430
 • САЈТ: http://kom018.org.rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Медијска права и слободе
  • Људска права
  • Права детета
  • Млади
 • ГРАД: Ниш
 • ОКРУГ: Нишавски
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2008
 • ДИРЕКТОР/КА: Сања Тошић