Центар за права детета

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Центар за права детета је удружење грађана основано 1997. године чији је основни циљ остваривање права детета у Републици Србији у складу са Конвенцијом о правима детета УН. Главни правац деловања Центра усмерен је на креирање повољног институционалног, законодавног и стратешког оквира за пуно остваривање права детета у Србији кроз активности усмерене на увођење и примену закона, политике и праксе које доприносе заштити права детета и добробити деце, као и активном учешћу деце у друштву.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Београдска 18/10 Врачар
 • МЕЈЛ: office@cpd.org.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 11 33 44 170
 • САЈТ: https://cpd.org.rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Животна средина и климатске промене
  • Права детета
  • Правосуђе и основна права
 • ГРАД: Београд
 • ОКРУГ: Град Београд
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1997
 • ДИРЕКТОР/КА: Јелена Пауновић