УГ "NEXUS-Врање"

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

УГ NEXUS - Врање је основана 2005. године. Мисија организације је давање доприноса стварању хуманог друштва кроз креирање, координацију и реализацију пројеката и програма усмерених ка унапређењу квалитета живота лица у стању социјалне потребе, подстицању активизма грађана, истраживачком раду и образовању. У том циљу, NEXUS је посвећен јачању капацитета грађанског друштва, подстицању мултикултуралне и мултиетничке сарадње, смањењу сиромаштва кроз оснаживање угрожених група, сензитизацију друштва у односу на положај маргинализованих група, промоцију и подршку процесима доношења одлука и јавних политика и активној сарадња са међународним и локалним организацијама и удружењима грађана.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Немањина 21
 • МЕЈЛ: nexusvranje@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: 0177100095
 • САЈТ: https://www.nexusvranje.com/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Људска права
  • Права детета
  • Социјална политика и запошљавање
 • ГРАД: Врање
 • ОКРУГ: Пчињски
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2005
 • ДИРЕКТОР/КА: Весна Цветковић