Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуација (НСД-УРВС)

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Удружење ,,Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама“ (у даљем тексту Удружење) је невладино, непрофитно удружење, основано на неодређено време, ради остваривања циљева који се односе се на унапређење постојећег фонда теоријског знања из области управљања ризицима у ванредним ситуацијама, спровођење квантитативно-квалитативних истраживања, организовање националних и међународних коференција, успостављање часописа, спровођење обука и процена ризика и других академских активности из споменуте области.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Димитрија Туцовића 121
 • МЕЈЛ: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: 0603738606
 • САЈТ: https://upravljanje-rizicima.com/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Урбани развој
  • Животна средина и климатске промене
  • Правда, слобода и безбедност
  • Ванредне ситуације, управљање ризицима у катастрофама, природне и техничко-технолошке опасности
 • ГРАД: Београд
 • ОКРУГ: Град Београд
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2018
 • ДИРЕКТОР/КА: Проф. др Владимир М. Цветковић