Екуменска хуманитарна организација

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Екуменска хуманитарна организација је развојна организација која кроз практично деловање тј. писање и реализовање пројеката, доприноси изградњи праведног друштва у коме се поштују различитости. Људска права, једнакост и људско достојанство, мир и помирење, међуверска сарадња, солидарност, социјална правда и инклузија, одрживи развој, одговорност, ефикасност и транспарентност те партиципативан начин рада основне су вредности ЕХО-а и њима се организација руководи у свом раду. Циљне групе ЕХО-а су све рањиве и маргинализоване групе чија су људска права нарушена и/или су дискриминисане.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Ћирила и Методија 21, Нови Сад
 • МЕЈЛ: borka@ehons.org
 • ТЕЛЕФОН: 0646595525
 • САЈТ: https://ehons.org/rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Људска права
  • Права детета
  • Социјална политика и запошљавање
  • Радна права
 • ГРАД: Нови Сад
 • ОКРУГ: Јужно бачки
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1993
 • ДИРЕКТОР/КА: Анна Бртка Валент