Сокобањско еколошко друштво

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Сокобањско еколошко друштво је локално непрофитно удружење грађана које се бави заштитом и унапређењем животне средине. Основано је 20. марта 2019. године. Мисија Утичемо да се у Сокобањи све одлуке доносе у складу са принципима одрживости. Истражујемо живи свет општине Сокобања, заговарамо стављање под заштиту нових предела и станишта, адекватно управлјање и одрживо коришћење. Штитимо критичне и осетљиве пределе и станишта у општини Сокобања од негативног људског утицаја и неодрживих пракси у коришћењу и управљању. Штитимо живи свет, угрожене врсте, повређене и угрожене јединке дивљих животиња. Едукујемо грађане, посебно децу и младе о важности очувања биолошке разноврсности и животу у складу са природом. У досадашњем раду, Друштво је остварило значајне резултате у области заштите предела и врста и управљања чврстим отпадом, а изборило се и за престанак изградње мини хидроелектрана на територији општине Сокобања.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Улица кнеза Милоша 32
 • МЕЈЛ: info@sed.rs
 • ТЕЛЕФОН: 0643660779
 • САЈТ: https://sed.rs

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Животна средина и климатске промене
 • ГРАД: Сокобања
 • ОКРУГ: Зајечарски
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2019
 • ДИРЕКТОР/КА: Владан Димитријевић