РЕСЕКО

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

РЕСЕКО је организација који пружа конкретан допринос у промоцији демократских принципа, јачању демократије путем заступања отворености државних институција и доброг управљања, области спољне политике, слободе медија, безбедности и сарадње у Србији и региону. РЕСЕКО путем политички употребљивих анализа подстиче сарадњу са унутрашњим политичким, државним и друштвеним субјектима као и са одговарајућим институцијама и организацијама из иностранства. Између осталог, РЕСЕЦО проучава политичке процесе у Републици Србији и земљама у региону и настоји да формулише препоруке за превазилажење недостатка постојећих институционалних аранжмана. РЕСЕКО заговара регионалну интеграцију кроз различите иницијативе у циљу стварања јединственог безбедног простора Западног Балкана са слободним кретањем људи, роба и капитала. РЕСЕКО својим деловањем пружа активан допринос цивилном друштву у Републици Србији као и јачању политичког дијалога кроз размену мишљења између различитих актера.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Кнеза Страцимира 23
 • МЕЈЛ: andrijana095@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: 0628413624
 • САЈТ: https://reseco.rs/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Економски развој
  • Правда, слобода и безбедност
  • демократија, регионална сарадња, спољна политика, европске интеграције, институције
 • ГРАД: Београд
 • ОКРУГ: Град Београд
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2021
 • ДИРЕКТОР/КА: Стефан Сурлић