Центар модерних вештина

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Центар модерних вештина ради на промени друштва кроз јавно заговарање и програме неформалног образовања за друштвено ангажоване људе. Посебну важност придаје унапредјењу комуникацијских знања и вештина и усвајању социјалдемократских вредности и политика. Управљајући се начелима демократије, Центар се бори за хуманије друштво европских стандарда.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Цвијићева 90
 • МЕЈЛ: office@cmv.org.rs
 • ТЕЛЕФОН: 011 3448 007
 • САЈТ: https://cmv.org.rs

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Животна средина и климатске промене
  • Људска права
  • Радна права
  • комуникација, млади, јавно заговарање, борба против родно заснованог насиља
 • ГРАД: Београд
 • ОКРУГ: Град Београд
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1998
 • ДИРЕКТОР/КА: Милош Ђајић