УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ ОСОБАМА ОМЕТЕНИМ У РАЗВОЈУ "НАША КУЋА"

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Наша кућа је основана 2007 године на иницијативу родитеља деце са сметњама у развоју у циљу промене друштвене и системске парадигме на положај ове популације. Мисија нам је обезбедивање услова за квалитетан и сврсисходан живот ометених у развоју кроз њихово укључивање у све токове живота. Главни циљеви су унапређење социјалног предузећа као базе њихове економске самосталности те оснивање фондације и задужбине која би им гарантовала аутономију у оквиру заједнице у којој живе, квалитетно становање, плаћен посао, и садржајан живот. Залажемо се за поштовање људских права особа ометених у развоју, њихову равноправност и потпуну друштвену инклузију, подржан и активан живот у заједници.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Kragujevačka 9a
 • МЕЈЛ: nashakuca@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: 0652888084
 • САЈТ: https://nashakuca.org/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Владавина права
  • Животна средина и климатске промене
  • Економски развој
  • Људска права
  • Социјална политика и запошљавање
  • Радна права
 • ГРАД: Београд
 • ОКРУГ: Град Београд
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2007
 • ДИРЕКТОР/КА: Аница Спасов