Кровна организација младих КОМС

О ОРГАНИЗАЦИЈИ:

Кровна организација младих Србије (КОМС) је заговарачка платформа која заступа интересе младих, осигураца активно учешће и развија системска решења у циљу унапређења положаја младих кроз развијање стратешких партнерстава, међусекторску и међународну сарадњу и јачање капацитета организација чланица и других субјеката омладинске политике. КОМС је законски признат кровни савез младих, са чланством од 111 удружења младих и за младе и има успостављену сарадњу са омладинским организацијама из целе Србије, као и одличну сарадњу са међународним, и организацијама из региона. КОМС је заговарачка платформа за унапређење положаја младих и делује као спона између мадих, својих организација чланица и различитих доносиоца одлука и пружаоца програма и услуга за младе, пре свега државе и институција, на локалном, националном и међународном нивоу. 2016. године, КОМС је примљен у пуноправно чланство Европског омладинског форума (YФЈ) унутар ког учествује и у раду неформалне мреже кровних организација Јужне Европе, а у 2021. години озваничена су стратешка партнерства са Регионалном канцеларијом за сарадњу младих и Повереницом за заштиту равноправности и седам кровних тела са Западног Балкана.

КОНТАКТ:

 • АДРЕСА: Краља Милутина 15
 • МЕЈЛ: office@koms.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 11 407 6251
 • САЈТ: https://koms.rs/pocetna/

ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • ВРСТА ОРГАНИЗОВАЊА: ОЦД
 • ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА:
  • Омладинска политика
 • ГРАД: Београд
 • ОКРУГ: Град Београд
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА: 2011
 • ДИРЕКТОР/КА: Миљана Пејић